Strafrecht

Strafrecht

strafrecht

Binnen het strafrecht worden alle handelingen en gedragingen behandeld waaraan burgers zich in Nederland moeten houden. Wanneer iemand zich niet aan een van deze regels houdt is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden namelijk overtredingen en misdrijven. Aan overtredingen zijn lichte straffen verbonden zoals een bekeuring. Misdrijven daarin tegen zijn ernstige overtredingen zoals inbraak, vandalisme en andere vormen van geweldpleging.

Onderdelen van het strafrecht zijn onder meer:

  • Huiselijk geweld
  • Mishandeling
  • Diefstal
  • Bedreiging

Hulp nodig bij strafrecht?.

    Rechtsgebieden