Bestuursrecht

Bestuursrecht

bestuursrecht

Het bestuursrecht is een redelijk nieuwe rechtsvorm in Nederland. Het stelt de kaders vast waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden wanneer zij een subsidie toekennen of een vergunning verlenen.

Onderdelen van het bestuursrecht zijn onder meer:

 • Arbeidszaken ambtenaren
 • Gezinshereniging
 • Tewerkstellingsvergunning
 • Verblijf en arbeid
 • Asiel aanvragen
 • Uitkeringen
 • Vreemdelingenbewaring
 • Belastingen
 • Naturalisatie
 • Verblijfsvergunning
 • Visum

Hulp nodig bij bestuursrecht?.

  Rechtsgebieden